İÇME SUYUNUN NİTELİKLERİ

Su; kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır. Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır. Su tortusuz ve renksiz olmalidir. Su; hastalik yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir. Suda bulunan vibrio cholera, salmonella typhi, hepatit virüsü gibi mikroorganizmalar sudan geçerek hastalığa sebep olurlar. İçme sularinin kesinlikle bakteriyolojik kirlilik tasımamasi gerekir. Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir. Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi. Bunun yaninda baryum, nitrat, florür, radyo aktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır degerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir. Aynı zamanda bazıları suya kirli suların karıştığının göstergesidir. Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır. İçme suyu ve sanayide, kullanma sularında demir, manganez ve sertlik değerleri önemlilik arzeder.

SAĞLIK KAYNAĞI

İnsan vücudu normalde günde 2.5 litre kadar suyu değişik yollardan (en fazla idrarla, ayrıca az miktarlarda terleme, solunum yolu ve dışkı ile) dışarıya atar. Normal yaşamsal vücut fonksiyonlarının sürmesi için vücuttaki su rezervlerine ihtiyaç duyulmadan, bu miktarın yerine konması gerekir. Yetersiz su içme ve minerallerden fakir beslenme; kalp-dolaşım, sindirim ve boşaltım sistemlerinde rahatsızlıklara, metabolizma ve hormonsal işlevlerde sorunlara zemin hazırlar. Bu durum, daha çok orta ve ileri yaşlı bireylerde tespit edilmiştir, o nedenle de yeterli miktarda su içilmesi ve gerekli düzeylerde mineral alınması bu kişilerde özellikle desteklenmelidir.
Devamı Devamı